2020-01-24

Vill förbjuda spridning av bilder från rättegångar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att spridning av bilder från rättegångar ska kriminaliseras. Syftet är att stärka tryggheten hos målsägande och vittnen och att öka viljan att medverka i rättsprocesser.

Regeringen skriver att i dag riskerar bilder och filmer som har tagits i strid med förbudet mot att fotografera under rättegångar att spridas på exempelvis sociala medier och på internet. Genom att förhindra spridning stärks tryggheten i svenska domstolar och viljan att medverka i rättegångar ökar, menar regeringen.

– Den som är vittne eller målsägande ska känna sig trygg i rättssalen. Det är avgörande både för att enskilda ska våga vittna och för samhällets förmåga att klara upp brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.  

Enligt det förslag som regeringen lämnar ska kriminaliseringen gälla bilder på enskilda och ha en straffskala som omfattar böter och fängelse i högst 6 månader. Det största problemet bedöms vara privatpersoner som fotograferar och lägger ut bilder. Grundlagsskyddade medier omfattas inte av förbudet.

Förslaget lämnas i en lagrådsremiss som regeringen i går överlämnade till Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan