2013-11-20

Växjö får cityvärdar

God service, trygghet och trivsel runt stationsområdet och i centrum är tanken när Växjö kommun, Växjö Citysamverkan och Jernhusen nu satsar på Cityvärdar. – Cityvärdarna ska ge service till Växjöbor, resenärer och turister. Genom sin närvaro bidrar de också till en trivsam och trygg station och stad, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden.
Anna Hänsel och Petra Balog heter de nya cityvärdarna som nu kommer att synas på stationen och gatorna i centrum.Genom sin närvaro och kontakt med resenärer, besökare och kommuninvånare ska de skapa en trivsam och trygg stad. Projektet med cityvärdar, som till att börja med pågår ett år, ger nu två personer möjligheter till erfarenheter och anställning.

– För mig är det viktiga att vi kan erbjuda en ökad service på stationen och i centrala Växjö samtidigt som vi erbjuder viktiga och stimulerande arbetsuppgifter för människor, säger Anna Tenje (M).

Cityvärdarna började med en utbildningsvecka då de bland annat fått en genomgång av kommunen, Jernhusen, turistbyrån och polisen samt fått utbildning i olika säkerhetsfrågor. Från och med nu kommer de att finnas tillgängliga för resenärer, besökare och kommuninvånare på stationen och i centrum där de blir en länk mellan alla aktörer.

Cityvärden ska bidra till att resenärer och besökare upplever en god service, trygghet och trivsel på stationsområdet och i city. Med arbetsuppgifter så som informationsspridning, felanmälan brister på anläggningar och att larma vid skadegörelse hoppas aktörerna att försöket med cityvärdar ska mottas positivt.

– Cityvärdarna är ett viktigt bidrag till arbetet med att göra staden renare och tryggare. Vi tror att cityvärdarna förutom att hålla ordning och reda också kan bidra med förebyggande arbete och bli goda ambassadörer för orten. Deras dagliga närvaro i stadsrummet kommer att betyda mycket, säger Jenny Rungegård, vd på Växjö Citysamverkan.

Projektet med cityvärdar har initierats och drivits av Växjö Citysamverkan och som nu fungerar som samordnare medan Växjö kommun, Trafikverket och Jernhusen finansierar projektet. Att flera organisationer samarbetar i projektet är avgörande för framgångskonceptet. För att skapa ett tryggt område krävas att kommun, företag och andra aktörer samverkar.

– Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet. Verksamheten i Växjö är en del av ett större projekt nationellt som i dagsläget rullar på 16 orter, där Jernhusen, kommun och andra samarbetar för ökad trivsel, trygghet och service i staden, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan