2013-09-02

Västgötar vill ha kameror

Långt mer än hälften upplever att brottsligheten har ökat. Och det man oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet. Så svarade västgötar i en TNS Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.
I undersökningen svarade 44 procent att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 9,9 procent oroar sig för rån, 22 procent för inbrott och 9,1 procent för databrott. 62,9 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 18,5 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 68,1 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 35,3 procent svarade då "civilt engagemang", 35,3 procent uppgav "mer resurser till ordningsmakten" och 37,5 procent sade "fler poliser". Drygt var femte svarade "tekniska lösningar som larm och övervakningskameror". 13,8 procent, uppgav att övervakningskameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på övervakningskameror. 57,3 procent sade att de inte har några problem att bli filmade av övervakningskameror så länge de vet om det. 43,1 procent tycker att det är okej med övervakningskameror på platser där säkerheten är lägre. Endast 1,7 procent ansåg att kamerabevakning inte ska vara tillåten.

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan