2018-10-30

Var tredje svensk: Bankerna gör för lite för att bekämpa bedrägerier

Nästan var tredje svensk anser att bankerna gör för lite för att bekämpa bedrägerier. Det visar en ny undersökning från Sifo på uppdrag av analysföretaget FICO.

Undersökningen genomfördes under våren 2018 av Sifo på uppdrag av FICO och bestod av ett riksrepresentativt urval.

– Många konsumenter är otåliga och vill se mer tydliga resultat från bankernas bedrägeribekämpning, säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden.

Respondenterna ombads uppge sin uppfattning när det gäller bankers arbete för att bekämpa bedrägerier. 29 procent svarade att bankerna gör tillräckligt medan 31 procent svarade att de inte gör tillräckligt. Resten uppgav att de inte visste.

Undersökningsresultatet visar att det är män (37%) och äldre (36%) som framför allt är missnöjda. Bland kvinnor och yngre svenskar finns det en stor osäkerhet, där nästan 46% är osäkra på hur bankerna arbetar med bedrägeribekämpning.

– Svenska banker skulle i det här hänseendet kunna inspireras av exempelvis Storbritannien där bankerna gjort stora informationskampanjer mot allmänheten för att utbilda kring bedrägerier, säger Dylan Jones.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng