2017-02-08

Var tionde svenskt företag utsatt för dataintrång

Enligt ny undersökning utsattes har var tionde svenskt företag (11%) utsatts för dataintrång det senaste året.
Undersökningen bygger på intervjuer med 100 CIOs, IT-ansvariga, i svenska företag från olika branscher och genomfördes under hösten 2016. Resultaten visar att elva procent av företagen utsatts för dataintrång under det senaste 12 månaderna.

Phishing och whaling vanligt
Undersökningen visar att e-postbaserade metoder, där hackare skickar e-post med syfte att lura mottagaren att dela med sig av känslig information, används frekvent av kriminella. 38 procent av de svenska företagen har utsatts för både phishing och whaling attacker under det senaste året. Allra vanligast är phishing, som 69 procent av företagen utsatts för under året.

– I takt med att tekniska framsteg gjort det svårare för kriminella att använda sig av skadlig programvara har många insett att det kan vara enklare att försöka lura till sig känslig data genom att helt enkelt fråga efter den från medarbetarna, säger Sam Wennerholm, ansvarig för FICOs cybersäkerhetslösningar i Sverige

ökade resurser men inte tillräckligt fokus
Var tredje svenskt företag uppger att de ökat resurserna för att förebygga intrång under det senaste året. Samtidigt som resurserna har ökat säger dock var tredje CIO att den högsta ledningen har för lite fokus på frågan.

– Ledningens fokus på områden som bedrägeribekämpning och cybersäkerhet tenderar att vara cykliskt, vilket innebär mindre uppmärksamhet i tider när företaget eller dess närmaste konkurrenter inte upplevt någon större incident", säger Sam Wennerholm.

IT-ansvariga i undersökningen pekar också på utmaningar när det gäller medarbetarnas del i att motverka intrång. 6 av 10 uppger att deras medarbetare saknar tillräcklig kunskap för att förebygga dataintrång.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan