2018-09-23

Var fjärde polis utsatt för olagliga eller subtila påverkansförsök

Var fjärde polisanställd har det senaste året utsatts för olagliga eller subtila påverkansförsök. Bland poliser i yttre tjänst är mer än varannan drabbad. Det visar en färsk undersökning som Polismyndigheten låtit genomföra.

13 710 polisanställda besvarade enkäten i maj-juni 2018, vilket efter en bortfallsanalys ger en svarsfrekvens på 64 procent av dem som var i tjänst under perioden.

Av samtliga svarande uppgav en majoritet, 58 procent, att de under det senaste året inte utsatts för någon form av påverkan medan 13 procent utsatts för otillåten påverkan, 21 procent för otillbörlig påverkan, 12 procent för trakasserier, samt 6 procent som någon gång hamnat i ett tillstånd av självcensur.

Utsattheten är dock högre bland poliser i yttre tjänst, till exempel uppger 68 procent av ingripandepoliser att de har utsatts för otillåten påverkan.

De flesta, 73 procent, anser att frågor om påverkansförsök tas på tillräckligt stort allvar på arbetsplatsen och nio av tio svarande anser att det finns ett öppet klimat att prata om riskerna. Två av tre, 67 procent, känner att de kan få det stöd eller de skyddsåtgärder som de behöver om de utsätts för våld eller hot om våld i syfte att påverka tjänsteutövningen.

När det gäller ökat skydd av polisanställda anser en klar majoritet, 74 procent, att den viktigaste åtgärden är att begränsa tillgängligheten till polisanställdas personuppgifter. Varannan vill ha bättre fysiskt skydd av arbetsplatsen, var tredje särskilda tjänstekort utan personuppgifter medan var fjärde önskar mer utbildning i förebyggande syfte.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng