2015-03-17

Var femte småföretagare utsatt för dataintrång

Var femte småföretagare har varit utsatt för ett dataintrång, enligt en ny undersökning från If. Förutom avbrott i verksamheten ser småföretagarna också att kunder kan drabbas genom försenade leveranser och att konfidentiell information riskerar att spridas.
Företag drabbas i allt större omfattning av attacker och informationsstöld från hackare. I dag betraktas det som ett av de största hoten som företag kan råka ut för. En tidigare undersökning från försäkringsbolaget If visar att IT-säkerhet står överst på listan över vad risk managers i de nordiska storföretagen oroar sig för.

– Cyberattacker kan potentiellt orsaka betydande skador för ett företag. Alla sorters verksamhet löper risken för ett angrepp. Medan storbolagen står relativt väl rustade har många av de mindre företagen inte haft samma möjligheter att skydda sig, säger Adrine Avanesiyan, produktansvarig på företagsförsäkringar, If Sverige.

Att ett företag utsätts för en riktad attack där angriparna försöker komma över pengar eller information är inte ovanligt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, som också tror att det också finns ett stort mörkertal.

If:s undersökning genomfördes under februari i näringslivspanelen B2B-opinion. Respondenterna var drygt 600 småföretagare (1-10 anställda). Undersökningen visar att 19 procent av småföretagarna vet med säkerhet att de har utsatts för dataintrång. Men mindre än hälften (47 procent) säger att de har tillräckliga kunskaper för att skydda företaget mot liknande attacker.

Två av tre småföretagare säger enligt samma undersökning att ett dataintrång skulle påverka deras kunder, framför allt för att konfidentiell information riskerar att spridas, men också i form av försenade leveranser.

If listar fem punkter vars efterföljande minskar riskerna:
  • Ha uppdaterade och funktionsdugliga brandväggar och antivirusprogram.
  • Ta dagliga säkerhetskopior av data och information.
  • Förvara säkerhetskopiorna säkert så att de inte skadas vid samma tillfälle som originalen.
  • Lösenord och andra användaruppgifter förvaras och hanteras så att inte obehöriga kan komma åt dem.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan