2019-10-24

"Vanligt att de som utfört våldsdåd får hjältestatus"

I radikalnationalistiska digitala miljöer inspirerar ensamagerande våldsverkare varandra och det är vanligt att de som utfört våldsdåd får hjältestatus. Det är ett par av slutsatserna i FOI-rapporten Digitalt slagfält.

FOI har fått i regeringsuppdrag att genomföra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Rapporten Digitalt slagfält fokuserar på internationella radikalnationalistiska miljöer och är en delredovisning av regeringsuppdraget.

– Flera av de senaste årets terrordåd har begåtts av individer med koppling till radikalnationalistiska miljöer. Där inspirerar de varandra och människor som utför våldsdåd får ofta hjältestatus. Även så kallade yttrandefrihetsvänliga forum med minimala restriktioner har en tendens att locka individer som uttrycker radikalnationalistiska åsikter, säger Lisa Kaati, forskare och projektledare.

Några av de forum som forskarna undersökt är Stormfront, Daily Stormer och Gab. Där förekommer mycket hatfulla kommentarer och avhumanisering av etniska minoriteter, politiska motståndare och HBTQ-personer. Konspirationsteorier är en annan metod som används för att tillskriva individer och grupper egenskaper som gör dem till legitima måltavlor för våld.

– Språket och kulturen är speciell i radikalnationalistiska miljöer. Samtida internetkultur blandas med rasistiska och nationalsocialistiska läror. Genom en kultur av ironi, dubbeltydighet, symbolspråk och insinuationer undviks censur och dessutom försvårar de för utomstående att tolka och bemöta budskapen, säger Lisa Kaati.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan