2019-09-05

Utredning friar Björn Erikssons

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, som under sin tid som ordförande för förbundet också suttit som ordförande för Säkerhetsbranschen.

I samband med att polisen tydliggjorde hur den så kallade villkorstrappan för fotbollsklubbar ska tillämpas för att stävja ordningsstörningar kom det in flera anmälningar mot Riksidrottsförförbundets ordförande Björn Eriksson till förbundets visselblåsartjänst. Nu har en oberoende utredning kommit fram till att finns inte någon grund för påståendet att Björn Eriksson har utnyttjat sina uppdrag på ett sätt som otillbörligt gynnat privata säkerhetsföretag eller honom själv.

Björn Eriksson har under sin tid som ordförande för Riksidrottsförbundet, också suttit som ordförande för intresseorganisationen Säkerhetsbranschen. Expressen menade i några artiklar att han suttit på dubbla stolar samtidigt som han varit drivande för att bevakningsbolag ska kunna avlasta polisen vid säkerhetsarrangemang vid fotbollsmatcher.

Nu har en oberoende utredning har gjorts av Setterwalls Advokatbyrå AB i Göteborg. De har kontaktat samtliga visselblåsare via Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst i syfte att samla in eventuell ytterligare information kring gjorda påståenden. Vidare har ett antal intressenter, som antingen bedömts kunna bidra med relevant information eller som har en koppling till Björn Eriksson och säkerhetsfrågan, intervjuats. Slutligen har såväl dokumentation från Riksidrottsförbundet och från andra källor som intern och extern kommunikation, inklusive e-post, granskats för att kunna ta ställning till de påståenden som gjorts i visselblåsningarna.

Utredningen visar att Björn Eriksson inte har agerat på ett sätt som har påverkat hur Riksidrottsförbundets arbete kring idrottsrelaterade säkerhetsfrågor har bedrivits på en operativ nivå. Det finns inte någon grund för påståendet att Björn Eriksson har utnyttjat sina uppdrag på ett sätt som otillbörligt gynnat privata säkerhetsföretag eller honom själv.

– Efter att ha tagit del av den oberoende utredningen konstaterar vi i styrelsen att det inte föreligger någon grund för ytterligare agerande givet visselblåsaranmälningarna. Utredningens entydiga resultat är att Björn Eriksson inte har agerat på ett sätt som resulterar i negativa effekter på idrottsrörelsens intressen. Nu ser vi framåt och fokuserar på att förverkliga idrottsrörelsens Strategi 2025, säger Tommy Ohlström, vice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng