2019-04-03

Utökade befogenheter för Kustbevakningen

I veckan trädde en ny lag i kraft som innebär utökade befogenheter för Kustbevakningen. Syftet med lagen är att skapa möjlighet till fler och bättre ingripanden till sjöss genom att ge myndigheten ett större ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning.

– Den nya lagen som träder i kraft i dag innebär att fler brott kommer att förhindras eller lagföras. Kompetensen hos Kustbevakningen tas tillvara och vi ser framför oss hur handläggningstiden kommer sjunka för brotten som Kustbevakningen jobbar med, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kustbevakningen kommer på egen hand att kunna utreda vissa brott. Ett exempel på detta är fiskeribrott. I vissa fall kommer myndigheten att ges möjlighet att initiera och bedriva utredningsarbete. Dessutom kommer Kustbevakningen att få större möjligheter att stödja polisens arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterad, exempelvis gällande våldsbrott som begås till sjöss.

Den nya kustbevakningslagen stärker också polisens befogenheter till sjöss. Poliser ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon. Personer med koppling till organiserad brottslighet använder allt oftare båtar i olika sammanhang, vilket medför en risk att bland annat illegala vapen förvaras där.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan