2021-06-20

Uppbyggnaden av Nationellt cybersäkerhetscenter fortsätter

Det nationella cybersäkerhetscentret drivs i samverkan mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA.

Inom kort väntas de första tjänsterna tillsättas. Det nationella cybersäkerhetscentret är en del av att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Uppbyggnaden pågår successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023.

Cheferna för MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen tillsammans med tjänstemän från samma myndigheter berättade i veckan för statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist hur centret realiseras, efter regeringsbeslutet om inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter i december förra året.

Det nationella cybersäkerhetscentret drivs i samverkan mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA. En nära samverkan kommer även att ske med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och telestyrelsen (PTS).

Under mötet gick man igenom den konkreta verksamhet som hittills påbörjats och planerats. Den röda tråden var hur centret ger möjlighet till ökad effektivitet genom operativ samverkan, internt och på sikt gentemot exempelvis näringslivet.

Lena Hallin, chef för Must, underströk att den samverkan som nu inleds i centret visserligen har förebilder, men i många avseenden går längre än dessa.

FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall påpekade att en väsentlig del av centret kommer att utgöras av en närmare operativ samverkan, med syfte att upptäcka och hantera cyberangrepp.

Säkerhetspolischef Klas Friberg underströk att även om myndigheterna har olika roller och lyder under skild lagstiftning, innebär centret att myndigheterna nu kommer att hantera cybersäkerhetsfrågorna tillsammans, mer än tidigare.

– Närheten kommer att ge god effekt, sammanfattade MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng