2018-08-20

Undersökning: Digitalisering gör medarbetarna nöjdare

Mer digitaliserade arbetsplatser har medarbetare som i högre grad säger att de är motiverade och som är mer nöjda med sitt jobb, visar en global studie från Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise. De anställda uppger ofta att de är positiva till digitaliseringen och säger att tekniken är en orsak till att de är nöjdare med arbetsplatsen.

Studien frågade 7 000 anställda i 15 länder i vilken utsträckning deras arbetsplats använder modern teknik och hur arbetet påverkas av detta. Undersökningen visar att av de som arbetar på mer digitaliserade arbetsplatser är 74 procent nöjda eller mycket nöjda med arbetet, till skillnad från bara 49 procent av de som jobbar på arbetsplatser som inte kommit lika långt i digitaliseringen.

Attityderna till själva företaget var också mer positiva i de mer digitaliserade företagen. 73 procent av medarbetarna var nöjda med företagets kultur, vilket bara gäller 49 procent av de som arbetar på mindre digitaliserade arbetsplatser. Det var också 70 procent i stället för 49 procent som var positiva till balansen mellan arbete och fritid.

Medarbetarna ansåg också att digitaliseringen gjort att de gör ett bättre jobb. 65 procent av de som jobbar på digitala arbetsplatser menar att tekniken hjälpt dem att bli bättre på att utföra sitt jobb, medan bara 31 procent av eftersläntrarna var positiva. På de digitaliserade arbetsplatserna angav även 65 procent att de blir mer produktiva och 70 procent att samarbetet med kollegorna blir bättre med digitala hjälpmedel. Vilket kanske var anledningen till att så många som 78 procent var nöjda med arbetsmiljön.

Den positiva attityden till tekniken är genomgående i undersökningsresultaten, och så många som 97 procent menar att bättre teknik leder till en bättre arbetsplats. Många vill se mer, som exempelvis smarta kontor som automatiserar temperatur och ljus, röstaktiverad AV-teknik och företagsappar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan