2019-11-20

Två av tre litar på säkerheten i publika molntjänster

Mer än 65 procent av IT-säkerhetsansvariga har lika stort eller större förtroende för publika molntjänster som för lokala driftlösningar. Det visar en global undersökning från Barracuda Networks.

I undersökningen uppger mer än var femte (21 procent) att de har större förtroende för säkerheten i publika molntjänster än för lösningar ”on-premises”. Men det finns fortfarande en avvaktande inställning till att hantera känslig information om kunder och finansiella data i molnet.

Undersökningen visar att en stor andel i dag känner sig trygga i publika molnmiljöer. Enligt Barracuda Networks kan detta delvis förklaras med att molntjänstleverantörerna oftast har resurser att använda en modernare och säkrare infrastruktur än många verksamheter kan med egna lokala drifttjänster.

– Om man jämför med tidigare undersökningar är det tydligt att marknaden mognat och att fler i dag har förtroende för molntjänster sett till säkerheten, säger Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks verksamhet i Norden.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan