2019-12-10

Tullverket: "Vi gör nästan inga utförselkontroller"

– Vi har inga befogenheter att stoppa en bil i syfte att leta efter stöldgods, konstaterar Jonas Karlsson på Tullverket.

Tullverket har ingen befogenhet att stoppa ligorna från att föra ut stulet gods ur landet.
– När vi ringer polisen kommer de oftast, men ibland kan det kan ta väldigt lång tid och det ställer till problem. Vi kan inte hålla kvar någon, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på enheten för nationell samordning inom brottsbekämpning på Tullverket, till tidningen Tryggare Samhälle.

För att Tullverket ska kunna börja jobba aktivt mot de internationella stöldligorna krävs en lagändring, enligt Jonas Karlsson. I februari 2020 ska polis, tull och kustbevakning slutredovisa ett regeringsuppdrag om hur samarbetet om gränsöverskridande brottslighet kan förbättras. Därefter lär regeringen tillsätta en utredning. En lagändring som gör att Tullverket får ingripa när stulet gods förs ur landet ligger förmodligen flera år bort i tiden även om det skulle finnas en riksdagsmajoritet för det. Nedan följer en intervju med Jonas Karlsson, sakkunnig på enheten för nationell samordning inom brottsbekämpning på Tullverket, som ursprungligen publicerades i senaste numret av SSF:s tidning Tryggare Samhälle.

När får ni ingripa?
– För att vi ska kunna ingripa måste det finnas något typ av förbud eller krav på tillstånd för in- eller utförsel. Vi har inga befogenheter att stoppa en bil i syfte att leta efter stöldgods. Däremot får vi stoppa bilar för att leta efter varor som inte fritt får utföras som till exempel krigsmaterial eller kulturföremål. I samband med en sådan kontroll händer det att vi påträffar misstänkt stöldgods och då tillkallar vi omedelbart polis som får ta hand om ärendet.

Hittar ni mycket stöldgods när polisen kommer till platsen?
– Nej, av de kontrollinsatser vi gör är 98 procent på införsel, alltså resenärer och inkommande fordon. Vi gör nästan inga utförselkontroller förutom när vi har uppgifter om att det ska föras ut exempelvis krigsmaterial, narkotika eller kulturföremål utan tillstånd.

Är fler poliser vid gränsövergångar nyckeln till att stoppa stöldligorna?
– Polisens närvaro kan jag inte kommentera men det är klart att det underlättar samarbetet om det finns poliser. Om vi påträffar stöldgods och polis inte finns på plats kan det bli problem för polisen att hinna dit.

Vad krävs för att Tullverket ska kunna hindra stöldgods från att föras ut ur Sverige?
– Först och främst måste det till en lagändring som ger oss befogenhet att kunna agera mot stöldgods. Och sedan kommer det krävas mycket mer resurser om vi dels ska kunna upprätthålla den konrollfrekvens vi har i dag för att förhindra införsel av till exempel narkotika, vapen och explosiva varor och samtidigt förstärka vår utförsel-kontroll.

Läs resten av intervjun i senaste numret av SSF:s tidning Tryggare Samhälle.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng