2019-06-11

"Tullen måste få befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods"

Företrädare för tretton organisationer, inklusive SSF, Larmjänst och Sveriges Byggindustrier, skriver på SvD Debatt att tullen måste få befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods.

Enligt artikelförfattarna är det bland annat den låga upptäcktsrisken och låga straffvärden som lockar internationella stöldligor till Sverige.

”För att vända utvecklingen krävs uthålliga insatser som på ett tydligt sätt förändrar ligornas kalkyler genom att bidra till ökad upptäcktsrisk och kännbara straff. Endast på detta sätt kan vi få ligorna att välja bort Sverige. Om vi vill undvika att ligorna blir fast etablerade i Sverige så är det hög tid att kavla upp ärmarna och gå från ord till handling”, skriver de.

Artikelförfattarna menar att Sverige egentligen har goda geografiska förutsättningar att komma till rätta med problemet eftersom i princip allt stöldgods förs ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron.

”Den mest uppenbara åtgärden är att ge tullen befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Detta kan enkelt göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. Det är anmärkningsvärt att tullen inte har denna befogenhet redan i dag. Våra organisationer får återkommande vittnesmål från tulltjänstemän som uttrycker sin frustration över att se misstänkt stöldgods rulla ut över gränserna utan att ha befogenhet att stoppa fordonen”, skriver de.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan