2018-02-06

#TRYGGHETNU – här är programmet !

Liksom Trygghetskamerans dag fokuserar #TRYGGHETNU på frågan om säkerhet och integritetsskydd – vad ska prioriteras?

Trygghetskamerans dag var ett mycket populärt årligt event där behovet av att använda säkerhetskameror ställdes mot intresset att skydda människor mot integritetsintrång.

Den 21 mars på Clarion Stockholm Hotel tar arrangörerna konceptet ett steg till. Då lanseras nämligen konferensen #TRYGGHETNU.

Arrangörerna är säkerhetspublikationen Securityuser.com samt tankesmedjan SNOS.

– Det ligger i sakens natur att säkerhetsarbete ibland hindras av integritetsskyddslagstiftning. Användning av säkerhetskameror är inte det enda exemplet på det och vi kände att det var dags att bredda perspektivet, men samtidigt bibehålla grundtemat, säger Lennart Alexandrie, programansvarig, VD på AR Media International, publisher för Securityuser.com och grundare av tankesmedjan SNOS.

#TRYGGHETNU handlar sålunda om behovet av att säkra verksamhet eller individer mot olika typer av hot och hur det eventuellt kan stå i juridisk kon ikt med integritetsskyddet. Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset?

Ska polisen tvingas till tillståndsansökan när de vill övervaka en of- fentlig plats för att komma tillrätta med brottslighet och öka tryggheten? Hur ser allmänheten på kameraövervakning och integritetsskydd? Vilka ska kunna kräva utdrag ur belastningsregistret när de tar in nya anställda? Är EU-datalagringsförordningen GDPR möjlig att följa om vi effektivt använder elektronisk säkerhet i brottsbekämpande syfte? Är offentlighets- principen en fribiljett till framgångsrika bedrägerier? Hur ser politiker och andra opinionsbildare på brottsbekämpning och integritetsbehov?

Frågorna kommer hagla inne på Clarion Stockholm Hotel den 21 mars och svaren som ges kommer vara kvalificerade, även om de inte alltid kan förväntas vara glasklara.

– Mycket handlar ju om juridik som inte ska förväxlas med logik. Med nya EU-dataskyddsförordningen, GDPR, finns det mycket som är oklart, även för de allra mest insatta. Därför blir det särskilt spännande att höra Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, tala i ämnet, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.

SE #TRYGGHETNU-PROGRAMMET HÄRLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng