2019-06-07

Sverige har mycket att lära från New York-modellen

I veckan lanserade Stiftelsen Tryggare Sverige boken ”New York-modellen - finns det något att lära av brottsbekämpningen i New York?”. Bokens författare Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige, menar att Sverige har mycket att lära – i allt från ansvarsutkrävande och uppföljning av brott, till privat-offentlig platssamverkan.

Boken presenterades vid ett lunchseminarium under onsdagen i Stockholm.

– I Sverige finns en tendens att allt fokus läggs på terrorhotet, den våldbejakande extremismen, och den organiserade brottsligheten, alltså den grövsta brottsligheten. Samtidigt ser vi att en av framgångsfaktorerna i New York är att motverka mindre allvarliga brott för att på så sätt förebygga grövre brott, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

Idag räknas New York som en av USA:s säkraste städer. Staden har färre mord per invånare än 1961, men nedgången sker på bred front och omfattar till exempel våldtäkter, misshandel, rån och bilstölder. År 2018 var det säkraste i modern tid med historiskt låga nivåer av mord, skjutningar och rån.

Förutom att arbeta med livskvalitetsbrott för att förebygga grövre brott, handlar framgångsfaktorerna om att det finns en lokalt förankrad polis som känner och är känd av invånarna, att det utkrävs tydligt ansvar på politiker- och tjänstemannanivå, att resultaten hela tiden följs upp, samt användandet av ny teknik och privat-offentlig platssamverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och staden i så kallade Business Improvement Districts (BID).

I den mån den positiva utvecklingen i New York har uppmärksammats i Sverige handlar rubrikerna främst om nolltolerans och fler poliser. Enligt Magnus Lindgren har detta varit en bidragande orsak till att brotten minskat i staden, men långt från hela sanningen.

– Nedgången fortsätter trots att antalet poliser har minskat i takt med att brotten blivit färre. Idag finns runt 36 000 poliser i New York jämfört med cirka 40 000 för femton år sedan, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng