2018-05-18

Therese Mattsson ny generaldirektör för Kustbevakningen

Regeringen har beslutat att anställa Therese Mattsson som ny generaldirektör och chef för Kustbevakningen. Hon tillträder anställningen den 1 juni i år.

Therese Mattsson har haft flera höga chefspositioner inom statsförvaltningen. Sedan 2011 har hon varit generaltulldirektör och chef för Tullverket. Dessförinnan har hon varit rikskriminalchef vid dåvarande Rikspolisstyrelsen och chefstjänsteman vid Kansliet för krishantering inom Regeringskansliet.

Kustbevakningen har ett brett uppdrag som omfattar såväl miljöräddningstjänst till sjöss som sjöövervakning, där bland annat uppgifter inom tullområdet och brottsbekämpningen ingår.

– Med sin gedigna chefserfarenhet inom statsförvaltningen är jag övertygad om att Therese Mattsson kommer att leda Kustbevakningen på ett utmärkt sätt och bidra till utvecklingen av myndigheten, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng