2019-10-12

Sveriges sjätte oljeskyddsdepå placeras i Malmö

Sedan tidigare har Sverige fem stycken oljeskyddsdepåer utplacerade på strategiska platser i landet. Den åttonde oktober kommer den sjätte depån att placeras i Malmö.

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. De så kallade oljeskyddsdepåerna finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn och Härnösand. Den åttonde oktober kommer landets sjätte oljeskyddsdepå att placeras i Malmö.

– Om det blir ett oljeutsläpp kring Malmö kommer anspänningstiden bli betydligt kortare nu när man slipper transportera eventuella förstärkningsresurser. Det är Kustbevakningen som ansvarar för lagerhållningen av resurserna och det är MSB som ansvarar för det material som depån ska innehålla, säger Bert Solberg, verksamhetsansvarig på enheten för logistik och stödresurser på MSB.

Varför valde man att placera landets sjätte oljeskyddsdepå just i Malmö?

– Det är många och ett ökande antal fartygsrörelser genom sundet och det är mycket folk som bor i närheten, dels i Köpenhamn men också i Malmöområdet. Vi har mycket kust som kan bli allvarligt drabbad om vi skulle få ett stort utsläpp i området och utifrån den riskbedömning som är gjord så konstaterades det att Malmö behöver en oljeskyddsdepå.

Depåerna består bland annat av:

• Länsor för styrning och inneslutning.

• Strandskyddsdukar för skydd av stränder.

• Pumpar och skimmrar för upptagning av olja.

• Båtar och ATV för materiel- och persontransporter.

• Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare.

• Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare handverktyg.

• Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja.

Källa: MSB


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan