2013-07-08

Sverige och USA diskuterar säkerhetsforskning

Sverige har ett samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling inom civil säkerhet. Den 8-10 juli befinner sig en MSB-delegation i Washington för att bland annat diskutera kommande satsningar inom extremt väder och cybersäkerhet.
Delegationen leds av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Det är det sjätte bilaterala mötet inom ramen för det samarbetsavtal Sverige har med Department of Homeland Security, DHS. MSB samordnar det nationella arbetet inom ramen för avtalet.

Avtalet syftar till att inleda och främja varaktiga samarbeten mellan MSB och DHS, mellan svenska myndigheter och deras motsvarigheter inom DHS-sfären samt mellan svenska och amerikanska forskare.

På måndagen presenteras amerikanska och svenska forskningsprioriteringar för det kommande året. Diskussioner ska föras om säkerhet, forskning och teknologi kopplat till ett antal fenomen som till exempel extremt väder, cybersäkerhet och storskaliga händelser.

Flera studiebesök och sidomöten genomförs under tisdagen, bland annat till Domestic Nuclear Detection Office, DHS National Operation Centre, Transportation Security Lab och FEMA Emergency Management Institute.

Under mötet presenteras och diskuteras pågående samarbetsprojekt inom kemisk och biologisk säkerhet, sprängämnessäkerhet, utbildning för strategiskt ledarskap och informationssäkerhet.

Projektledarna rapporterar om projektens status, resultat och nästa steg för generaldirektör Helena Lindberg och Daniel Gerstein, Deputy UnderSecretary, DHS Science &Technology.

Dessutom kommer Helena Lindberg och Bengt Sundelius, Agreement Director, att träffa Craig Fugate, Administrator, FEMA för att diskutera bland annat erfarenhetsåterföring, övning, insatser och geomagnetiska stormar.
Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan