2020-09-13

”Sverige måste satsa mer på cybersäkerhet”

Sverige satsar inte lika mycket på cybersäkerhet som grannländerna.

Initiativet med det nationella centret är otillräckligt och otydligt, vi måste kräva mer av Sveriges cybersäkerhet, skriver Kaja Narum, IBM i en debattartikel.

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Kaja Narum, business unit leader Nordics, IBM Security, att den norska säkerhetsmyndighetens budget 2019 var nästan fyra gånger så stor som det svenska cybersäkerhetscentrets budget förväntas vara 2025. ”Våra grannländer ligger långt före med inrättade nationella cybersäkerhetsmyndigheter sedan en tid tillbaka och där diskuteras frågan på riksdagsnivå.  För att Sverige ska kunna etablera ett säkerhetscenter som når upp till en betryggande nivå krävs betydligt större resurser”, skriver Kaja Narum.

Hon uppmanar till ett samarbete med experter inom den privata sektorn, inte bara i form av rådgivning, utan också för att ”säkerställa så fler får bättre förutsättningar att stå emot cyberattacker genom en grundlig planering och strategi.” 

Ett tätt samarbete med privat sektor är nödvändig för att lyckas. ”Näringslivet besitter en högre sakkunnighet på området och kan i många avseenden hjälpa myndigheterna att skydda befolkningen. Men det är viktigt att ta tillvara på deras sakkunnighet i utformandet av riktlinjer för när cyberattackerna väl sker”, skriver hon.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan