2020-10-08

”Sverige ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna”

Tullverket måste få befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods, menar Mats Galvenius.

Larmtjänsts VD Mats Galvenius riktar tuff kritik mot att regeringen inte tar tag i frågan med ökade befogenheter för Tullverket att stoppa utförsel av stöldgods.

När riksdagen nyligen fattade beslut om lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor, passade riksdagen på att rikta en uppmaning till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott.

– Att ge Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods skulle vara ett effektivt sätt att kasta grus i maskineriet för stöldligorna. Idag måste tulltjänstemännen ringa polisen för att kunna stoppa stöldgodset. Det är inte alltid polisen hinner fram i tid.  Om regeringen verkligen vill stoppa de internationella stöldligornas härjningar så måste de börja vidta åtgärder. Att ge Tullverket befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods skulle vara ett viktigt första steg och en tydlig signal till stöldligorna, säger Mats Galvenius.

Han menar att Sverige är ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna eftersom vi har gott om gods av högt värde, upptäcktsrisken är låg, straffen är låga och det finns goda transportmöjligheter österut.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng