2019-12-14

Sverige blir ordförande i europeisk säkerhetsorganisation

Sverige har usetts till ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2021. Beslutet fattades enhälligt av OSSE:s 57 deltagande stater vid organisationens ministerrådsmöte i Bratislava, Slovakien, på torsdagen.

– Jag är mycket glad över att Sverige har fått förtroende att vara ordförande i OSSE 2021. OSSE utgör en unik plattform för dialogen om fred och säkerhet i Europa, det är också en organisation där frågor som direkt berör säkerheten i vårt närområde hanteras, säger utrikesminister Ann Linde.

OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati.

– Som ordförande kommer Sverige fortsatt att verka för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Vi kommer att prioritera arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla relevanta fora, säger Ann Linde.

Det nuvarande ordförandelandet Slovakien lämnar över ordförandeskapet för OSSE till Albanien den 1 januari 2020, Sverige tar i sin tur över ordförandeskapet 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng