2019-09-30

Svenska och norska insatsgrupper ska samarbeta mot terrorism

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att den svenska nationella insatsstyrkan ska få genomföra operationer tillsammans med norska särskilda insatsgrupper för att bekämpa terrorism. Vid operationerna ska norska tjänstemän få ges polisiära befogenheter i Sverige.

Den svenska polisen fick 2017 utökade möjligheter att samarbeta med EU-staters särskilda insatsgrupper. Lagrådsremissens förslag innebär att polisen ska få samarbeta på motsvarande sätt med norska särskilda insatsgrupper.

– Genom att möjliggöra samarbete också med Norge stärker vi den svenska motståndskraften mot terrorism ytterligare, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förslagen har sin bakgrund i ett avtal som Sverige och Norge undertecknade i september 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng