2019-02-27

Svenska företagsledare kritiska till reglering av datainsamling

Endast 29% av svenska företagsledare vill att regeringen inför begränsande bestämmelser kring datainsamling för att hantera utvecklingen av AI.

Resultaten om företagsledarnas syn på reglering av datainsamling är hämtade från PWC:s årliga vd-undersökning CEO Survey med 1 400 medverkande storbolag.

– Vi ser att det finns en viss naivitet bland svenska bolag när det gäller synen på säkerhet och ny teknik som AI. Här är svenska företagsledare till och med de som vill se minst regleringar av alla. Bara 29 procent är för begränsningar för datainsamling kopplat till utvecklingen av AI. Att jämföra med drygt hälften i ett globalt snitt, säger Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PWC Sverige.

"Regeringar bör införa begränsande bestämmelser kring datainsamling för att hantera utvecklingen av AI. Källa: PwC CEO Survey Cyber Security."

Land Andel som svarade ja
Sverige 29%
USA 34%
UK 41%
Kina 85%
Västeuropa 41%
Globalt 52%

Källa: PWC CEO Survey Cyber Security.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng