2019-07-05

Straffet för brott mot blåljusverksamhet skärps

Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna och för myndighetsutövning.

– Lagstiftningen måste vara tydlig med att samhället ser allvarligt på angrepp mot de som ska hjälpa andra, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen

  • ett nytt brott – sabotage mot blåljusverksamhet – som straffbelägger att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet

  • att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas till fängelse i lägst ett och högst sex år.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan