2018-07-07

Straffansvaret för rasistiska symboler ses över

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.

Utredaren ska gå igenom hur brottet hets mot folkgrupp har tillämpats när det gäller rasistiska och liknande symboler. Utredaren ska sedan ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga lagstiftningen om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad eller om den behöver förtydligas eller kompletteras.

Charlotte Brokelind, hovrättspresident i Göta hovrätt, blir utredare och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan