2019-08-30

Stort intresse för polisyrket bland unga

Foto: Polisen

Närmare fem av tio unga mellan 18-30 år kan tänka sig att bli polis, visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Polisförbundet.

– Det är glädjande att så många unga kan tänka sig en karriär inom polisen. Eftersom vi ska växa och bli närmare 40 000 anställda till 2024 arbetar vi hårt för att attrahera kompetenta och engagerade nya medarbetare. Redan nu har vi fler sökande än någonsin till polisutbildningen och vi fortsätter det arbetet för att få ännu fler att söka, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Nästan var fjärde ung vuxen i åldern 18–30 år uppger att de absolut har övervägt att bli polis. Var femte person angav också att de har övervägt att bli polis om arbetsvillkoren var de rätta. Bland de tillfrågade var de främsta drivkrafterna att söka sig till polisen i framtiden högre löneläge, bättre arbetsvillkor och att polisen får mer resurser.

– Vi har lagt ner ett stort arbete på att stärka polisens ställning som en attraktiv arbetsplats. Det har bland annat gjorts en stor satsning på polislönerna i senaste avtalsperioden. Vi ska också växa till närmare 40 000 polisanställda till slutet av 2024. Det ökar förutsättningarna både för att bekämpa den grova brottsligheten och för att arbeta mot de brott och den otrygghet som finns i medborgarnas vardag, säger Anders Thornberg.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng