2020-01-16

Största cybersäkerhetstrenderna 2020

Mikael Johansson.

Ransomwareattacker mot smarta städer och större företag, fler attacker mot molntjänster och ökad användning av AI inom cybersäkerhet – det är tre av de största trenderna inom cybersäkerhet 2020 enligt Mikael Johansson, cybersäkerhetsexpert på Acronis.

Mikael Johansson tror att den växande trenden med målinriktade ransomwareattacker som vi såg under 2019 kommer att fortsätta även 2020. Attackerna kommer att fokusera på stora företag såväl som myndigheter och sjukvårdsorganisationer som är mer benägna att betala betydande lösensummor för att återställa sina data, menar han.

En annan trend är att social manipulation (social engineering), inklusive phishing, kommer att öka i antal och bli mer komplexa och skräddarsydda. Ytterligare en trend han listar är att APT-attacker (Advanced Persistent Threat) som är målmedvetna och avancerade cyberattacker med en ekonomisk eller politisk vinst som motiv kommer att öka globalt. Det är enligt Mikael Johansson troligt att attacker kommer riktas mot politiska mål för att bland annat påverka valprocesser. 

Offentlig fildelning och SSL-teknik (säker anslutning) väntas komma att användas mer frekvent i attacker för att placera skadlig programvara, phishing etc. Samtidigt kommer Red Team-attacker att användas brett för att bryta igenom moderna försvar. Däremot tror han att kryptojacking minskar.

Cyberattacker kommer riktas mot dåligt skyddade tjänster som verkar i molnet för att kunna stjäla olika typer av data. I takt med att allt fler tjänster erbjuds i molnet, kommer fler cyberattacker riktas mot det, menar Mikael Johansson.

Slutligen menar han att artificiell intelligens kommer att användas allt mer inom cybersäkerhet för att tidigt kunna upptäcka och oskadliggöra eventuella hot.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan