2020-01-29

Stölder av maskiner och traktorer ökar

Endast 40 av 195 efterlysta entreprenadmaskiner återfanns.

Under 2019 efterlystes 195 entreprenadmaskiner och redskap och 81 traktorer. Det är en ökning med 9 procent respektive 42 procent jämfört med 2018 enligt ny statistik från Larmtjänst.

Antalet efterlysta entreprenadmaskiner ökade från 179 till 195 stycken jämfört med 2018 och antalet traktorer från 57 till 81.

– En anledning till ökningen 2019 kan vara att det just nu finns en större efterfrågan på maskiner och traktorer, säger Peter Sundman, utredare på Larmtjänst.

Ett annat problem med stölderna av maskiner och traktorer är den höga procentuella andelen som inte kommer tillbaka, det vill säga som aldrig anträffas. Av de efterlysta entreprenadmaskinerna/redskap är det enbart 40 stycken som återfunnits, vilket innebär att 78 procent fortfarande är borta. Av de efterlysta traktorerna har 36 återfunnits, vilket innebär att 56 procent fortfarande är borta.

– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. Den höga andelen gods som inte hittas tyder på att mycket försvinner utomlands. Under året har vi anträffat ett flertal jordbrukstraktorer i Litauen och ett par maskiner i Polen, säger Peter Sundman.

Ser man till antalet efterlysningar fördelade över året så har det efterlysts flest entreprenadmaskiner/redskap i augusti månad (28). För traktorer har flest efterlysningar gjorts i juli (12). Hjullastare (62), grävmaskin (42) och kompaktlastare (24) är de maskintyper som verkade vara mest eftertraktade av tjuvar under 2019.

Efterlysningarna av entreprenadmaskiner kommer främst från Stockholms län (91) därefter Skåne (18), Västra Götaland (11) och Uppsala (10). Efterlysningarna av traktorer kommer främst från Västra Götaland (18) och Skåne (13).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng