2018-01-05

Stockholms Handelskammare kritiserar Stockholms stads trygghetsmål

Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare menar att målen borde ersättas med en betydligt högre prioriterad princip om hög trygghet för alla.

– Det finns inte en enskild lösning som löser hela problemet, men på kort sikt är kommunala ordningsvakter och kameraövervakning två åtgärder som är av oerhört stor vikt. Företagare och boende i en stadsdel ska inte behöva känna att deras trygghet kan förhandlas ner, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Dagens Nyheter har granskat Stockholm stads trygghetsmål. Av rapporteringen framgår att 76 procent av stockholmarna ska uppleva trygghet i sin stadsdel. Samtidigt pekar man på att enskilda stadsdelar har betydligt lägre mål för tryggheten. Exempelvis Skärholmen, där målet är att 52 procent ska känna sig trygga.

Stockholms Handelskammare menar att detta bekräftar bilden av att trygghetsfrågorna inte prioriterats nog högt.

– Principen måste vara att man inte kan kompromissa om rätten till trygghet, då ger man i praktiken upp på förhand. Då är det mycket bättre att vara öppen med problemens omfattning och att det kommer krävas olika stora insatser och olika lång tid för att skapa hög trygghet, säger Maria Rankka.

– Vi tror därför att det vore bättre att prioritera upp trygghetsfrågorna rejält och snarare diskutera vilka åtgärder som krävs i varje enskild stadsdel för att säkerställa trygghet för de som bor, jobbar eller driver företag där, säger Maria Rankka.

Stockholms Handelskammare släppte under hösten rapporten ”Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten”. Av den framgår att en tredjedel av företagen i Stockholms utanförskapsområden i stor utsträckning drabbats av kriminalitet under de två senaste åren. Samtidigt överväger 10 procent av företagarna att flytta sin verksamhet till ett annat område på grund av brott och otrygghet.

Stockholms Handelskammare har tidigare pekat på högre polisiär närvaro, möjligheten att anställa kommunala ordningsvakter, stärkta satsningar på skolan och förbättrat samarbete mellan kommuner och stadsdelar som viktiga delar i det trygghetsskapande arbetet.

– Det finns inte en enskild lösning som löser hela problemet, men på kort sikt är kommunala ordningsvakter och kameraövervakning två åtgärder som är av oerhört stor vikt. Företagare och boende i en stadsdel ska inte behöva känna att deras trygghet kan förhandlas ner, säger Maria Rankka.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng