2017-10-18

Stockholm rankas högst i Europa när det gäller personlig säkerhet

Stockholm rankas som näst säkrast i Europa totalt sätt, men är på första plats i Europa när det gäller personlig säkerhet.

Stockholm är den europeiska storstad där risken att som medborgare utsättas för brott, våld eller andra typer av hot är lägst, enligt en rapport från The Economist Intelligence Unit.

Rapporten ”Safe Cities Index 2017” från The Economist Intelligence Unit rankar 60 storstäder på basis av 49 indikatorer som omfattar digital säkerhet, hälsosäkerhet, infrastrukturskydd och personlig säkerhet.

Den stad som är säkrast i världen enligt rapporten är Tokyo följt av Singapore och Osaka. Amsterdam, som intar plats sex, är den högst rankade europeiska staden följt av Stockholm, som får åttonde plats.

När det gäller personlig säkerhet, som omfattar risken att medborgare utsätts för brott, våld eller andra typer av hot, är dock Stockholm högst rankad av de europeiska storstäderna. Ett antal asiatiska städer samt Wellington, Toronto och Melbourne är dock högre rankade.

De minst säkra städerna är enligt rankingen Karachi, Rangoon och Dhaka. Karachi intar även bottenplacering när det gäller personlig säkerhet, men då tillsammans med Caracas och Ho Chi Minh-staden.


Leverantörer
Till toppen av sidan