2018-06-11

Stärkt samarbete mot internationella brottsnätverk som begår stölder

Nu överlämnas en första delredovisning av regeringsuppdraget till polisen, tullen och kustbevakningen om att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår stölder i Sverige.

Inresta multikriminella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Det gäller allt från bostadsinbrott, stölder av fordon, fordonsdelar, större maskiner och verktyg, transporterat gods, butiksstölder, bränsle med mera. Den organiserade tillgreppsbrottsligheten har fått en större geografisk utbredning och samtidigt blivit mer avancerad. Brottsnätverken styrs av huvudmän i hemländerna dit också merparten av stöldgodset och brottsvinsterna förs eller transiteras genom.

Det har dock förekommit framgångsrika insatser mot nätverken, vilket visar att myndigheterna gemensamt kan åstadkomma mycket och dessutom ännu mer tillsammans med andra länder. Regeringsuppdraget går ut på att vidta ytterligare åtgärder för att försvåra för nätverken att bedriva och fördjupa sin brottslighet i Sverige. Förmågan att arbeta uthålligt mot internationella brottsnätverk behöver öka.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har satt ihop en projektorganisation där fler myndigheter ingår. Från Polismyndigheten finns bred representation från såväl regioner som avdelningar. Ytterligare en delredovisning ska ske den 25 januari 2019 och därefter slutredovisas uppdraget den 14 februari 2020.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng