2017-09-27

Starkare myndighet för cybersäkerhet ska skydda EU

Cybersäkerhetsmyndigheten ska enligt förslaget också ta fram en så kallad cybersäkerhetscertifiering.

Cybersäkerhetsmyndigheten ska enligt förslaget också ta fram en så kallad cybersäkerhetscertifiering. Foto: EU-Kommissionen

EU-kommissionen vill att bygga upp en stark cybersäkerhetsmyndighet som ska förbättra kompetensen inom it-säkerhet och att ta fram praxis för hur medlemsländerna ska kunna möta och tackla hot på nätet. Det är en av flera åtgärder som ska stärka unionens skydd mot it-attacker.

Myndigheten ska också ta fram en så kallad cybersäkerhetscertifiering. Den skulle användas inom områden som transport, energi och för konsumentprodukter.

Fredrik Blix, doktor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet, ser positivt på förslaget. Han menar att det behövs samordning eftersom många av hoten i dag är internationella. En certifiering som sker centralt i EU skulle dessutom spara pengar istället för att varje land själva behöver granska produkterna.

– Det viktigaste för svensk del är att vi drar nytta av det eventuellt breddade mandat som den här europeiska myndigheten får. Vi kan ta del av deras lösningar, policys och certifieringsscheman, säger han.

Ett annat område som EU-kommissionen vill se åtgärder på är polisens möjlighet att utreda och motverka brott på nätet. Nya regler ska också ge nätrelaterade brott liknande straffskala. Det ska också bli lättare för poliser i olika länder att utbyta bevismaterial.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan