2019-07-09

Södra innerstaden har flest brott mot person i polisregion Syd

Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Polisregion Syd har en större andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med hur det ser ut för riket i stort. Sett till kommuner och stadsdelar inom regionen har Malmö kommuns stadsdel Södra innerstaden störst andel som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (33,8 %), medan Olofström har minst andel utsatta (16,4 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll är Syd den polisregion i riket där andelen utsatta är som störst. Inom såväl regionen som hela riket, är hushåll i Malmö kommuns stadsdel Kirseberg mest utsatta för egendomsbrott, medan Hultsfred har minst andel utsatta i polisregionen, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott
Syd är den polisregion i riket där det är vanligast att uppge otrygghet och oro för brott. Sett till kommuner och stadsdelar är det Malmö kommuns stadsdel Fosie som både inom regionen och sett till hela riket generellt har störst andel personer som känner otrygghet och oro. Den kommun inom polisregionen där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Mörbylånga.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng