2020-02-25

Socialtjänst och polis ska samverka mot terrorism

Säkerhetspolisen och och polisen ska kunna utbyta information med socialtjänsten på ett bättre sätt.

Socialtjänsten ska ges utökade möjligheter att ta del av uppgifter från Polismyndigheten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. Det är centralt i den lagrådsremiss som regeringen har fattat beslut om för att stärka arbetet mot terrorism.

Nuvarande sekretessreglering innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och socialtjänsten inte kan utbyta information på ett ändamålsenligt sätt. Det är ett hinder för en effektiv samverkan mot terrorism, menar regeringen. 

– Regeringen föreslår nu därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bland annat ska ge ett mer effektivt informationsutbyte mellan Polismyndigheten och socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. Det här samarbetet är en viktig del i arbetet för att stärka vår motståndskraft mot terrorism, som är ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och som måste bekämpas kraftfullt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår också att socialtjänsten ska få utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Utlämnande från socialtjänsten ska i större utsträckning kunna ske vid misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet.

Det kan till exempel röra sig om att lämna ut uppgifter om en individ som har manifesterat en vilja att utföra ett brott med koppling till terrorism. Om personal vid socialtjänsten gör bedömningen att det finns en konkret risk för att en person som är äldre än 21 år kan komma att begå terroristbrottslighet så är de idag förhindrade att dela med sig av information om det till polisen. Detta är något som regeringen vill ändra på genom ett av förslagen i lagrådsremissen. Lagändringarna, som nu ska granskas av Lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng