2019-03-12

SNOS blir remissinstans för förslag om kamerabevaking i kollektivtrafiken

I betänkandet föreslås det att tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser tas bort.

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) är en av de remissinstanser från vilka regeringen inhämtar synpunkter om lagförslaget om att slopa tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och flygplatser.

Den 27 februari presenterade regeringens utredare Johan Sjöö betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande. I betänkandet föreslås det att tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser tas bort. 

Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Bland remissinstanserna finns bland annat tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

– SNOS har två gånger tidigare skickat in synpunkter på lagförslag rörande ny kamerabevakning. Det är roligt att vi återigen finns med bland de remissinstanser som Justitiedepartementet vill ha synpunkter från, säger Lennart Alexandrie, generalsekreterare för SNOS.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juni 2019.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan