2019-11-08

Snabbförfarande i brottmål till hela Stockholm utökas

Försöksverksamheten med att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott som genomförs i norra Stockholm har varit framgångsrik. Regeringen har beslutat att försöksverksamheten ska fortsätta efter årsskiftet och byggas ut till att omfatta hela polisregion Stockholm.

Försöksverksamheten som pågått i norra Stockholm sedan januari 2018 har gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. En annan viktig del är en ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan, som bland annat gör det möjligt att misstänkta redan på brottsplatsen kan få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol.

– Försöket med ett snabbförfarande i brottmål har uppvisat positiva resultat och präglats av god samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan. Att försöksverksamheten fortsätter och byggs ut är ett viktigt steg mot ett framtida permanentande av snabbförfarandet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringens beslut innebär att Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket får i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter genomföra en fortsatt och utbyggd försöksverksamhet. Den ska fortsätta till och med 2022. Med start i januari 2020 ska den byggas ut till hela polisregion Stockholm enligt den plan som myndigheterna gemensamt tagit fram.

Att försöksverksamheten fortsätter och byggs ut är en av punkterna i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten. Myndigheterna har sedan tidigare i uppdrag att senast den 31 januari 2020 redovisa en gemensam plan för utbyggnadens nästa steg – utbyggnad till en eller flera andra orter i landet från januari 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng