2020-01-31

Snabbare lagföring av brott ska bli permanent

Utredaren ska föreslå de åtgärder som behövs för att permanenta möjligheten att handlägga brottmål i ett snabbförfarande. Foto: Hasse Bengtsson

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda hur försöket med ett snabbförfarande i brottmål ska göras permanent. Försöksverksamheten har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna.

– Snabbförfarandet ger en snabb och tydlig reaktion på brotten samtidigt som det frigör utredningsresurser till allvarligare brottslighet. Avsikten är att det ska bli ett arbetssätt som kan användas i hela landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Försöksverksamheten som syftar till att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Utredaren ska föreslå de åtgärder som behövs för att permanenta möjligheten att handlägga brottmål i ett snabbförfarande. Det innefattar även lagöverträdare under 18 år. I uppdraget ingår även att utreda några andra åtgärder inom brottmålsprocessen. Bland annat att analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol.

Försöksverksamheten fortsätter parallellt under utredningen. Regeringen har tidigare beslutat att den ska pågå till och med 2022. I januari i år började den byggas ut till hela polisregion Stockholm och planeringen pågår för en fortsatt utbyggnad till en eller flera andra orter i landet. 


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan