2018-12-02

Skurup fortsätter vara en trygg kommun

Polisens trygghetsmätning visar ett fortsatt lågt problemindex i Skurups kommun. Det finns dock en ökande problematik med narkotika och ungdomsgäng samt trafik, det sistnämnda framför allt i Skurups tätort. Skivarps- och Abbekåsborna är mer nöjda med polisens arbete än de boende i Rydsgård och Skurups tätort.

– Problemen i kommunen är fortfarande upplevelsen att bilar kör för fort, säger Skurups kommuns säkerhetschef Malin Ekblad. Polisen har hastighetsmätningar och från kommunens sida är det prioriterat att långsiktigt planera för byggandet av nya vägar på ett sätt som gör att hastigheterna hålls.

Det finns en oro för inbrott som faktiskt har minskat. Det sker få inbrott i kommunen och polisen har ett projekt som man kallar Vaksam, ett samarbete bland annat med kommunens körskolor.

Utsattheten för brott generellt är fortfarande låg och den oro som finns är för att bli drabbad av ett inbrott.

I Skivarp och Skurups tätort finns en upplevd känsla av otrygghet utomhus.

– I kommunen har vi en bra samarbete med polisen, samverkansöverenskommelse och ett nyligen undertecknat medborgarlöfte, säger Malin Ekblad.Trygghetsgruppen träffas kontinuerligt för att dela lägesbilder över vad som händer och sker i kommunen. Detta gör att vi snabbt kan få upp ögonen för ett eventuellt eskalerande problem och vidta åtgärder.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng