2018-02-17

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot ett betänkande med förslag om att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott med särskilda straffskalor.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I dag förekommer det en betydande piratverksamhet på nätet riktad mot upphovsrättsligt skyddade verk, som filmer, böcker och musik samt mot produkter som omfattas av varumärkesskydd, till exempel möbler, leksaker och reservdelar. Straffskalorna för den här typen av brott är låga vid en internationell jämförelse.

Utredaren, justitierådet Dag Mattsson, föreslår att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två svårhetsgrader. Den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Bland annat ska rättighetshavarens skada, gärningsmannens vinning och omständigheter av särskilt farlig art beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.

Utredaren föreslår även att åtalsreglerna ändras så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt.

Slutligen föreslår utredaren att all slags egendom – inte bara föremål – ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här innebär att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng