2019-10-15

Skarpnäck och Bagarmossen får kommunala ordningsvakter

Foto: Eddie Granlund

Polisen godkände Stockholms stads ansökan om ett förordningsområde (ett så kallat LOV3-område) för kommunala ordningsvakter i Skarpnäck och Bagarmossen.
– Beskedet är mycket glädjande och välkommet och kommer bidra till ökad trygghet för de boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Efter flera år av ökad otrygghet i dessa områden kraftsamlar nu Stockholms stad för att vända utvecklingen, säger Stockholms stads trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Ordningsvakter har sedan valet för ett år sedan varit en av flera prioriterade trygghetsinsatser för det nya styret i stadshuset. Stockholms stad har i dagsläget över 90 vakter med målet att utöka antalet ordningsvakter till 100 stycken. Stadens kommunala ordningsvakter har endast befogenhet att verka på specifika platser förordnade av polisen, så kallade LOV3-områden. Ansökan rör specifika delar av Skarpnäck och Bagarmossen där otrygghet och ordningsstörningar varit mest omfattande. I och med dagens beslut har nu alla stadsdelsnämnder i Stockholm ett eller flera LOV3-områden.

– När polisens närvaro och resurser brister vill vi från staden göra vad vi kan för att öka tryggheten. I samverkan med polisen är de kommunala ordningsvakterna till stor nytta för att hantera de brott som annars riskerar att bortprioriteras och för att motverka att barn och unga utvecklar en kriminell livsstil, fortsätter Erik Slottner (KD).

Ordningsvakterna genomgår en utbildning hos polisen och får därefter en vidareutbildning hos Stockholms stad. Deras primära uppgift är att öka tryggheten genom ingripanden, synlighet, och förebyggande insatser.

– Närvaron av stadens ordningsvakter i andra LOV3-områden har hittills visat sig fungera mycket framgångsrikt och därför hoppas vi på en lika positiv effekt även i dessa områden i Söderort. Genom arbetet med ordningsvakter visar vi att vi aldrig accepterar kriminalitet i våra offentliga miljöer, avslutar Erik Slottner (KD).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng