2020-01-27

Skadegörelse ökade under 2019

Skadegörelsebrotten ökade med 8 procent under 2019.

Antalet anmälda skadegörelsebrott ökade med 8 procent under 2019 till 204 000 brott. Klotter är vanligast och står för 45 procent av brotten.

Brå:s statistik för 2019 visar att den typ av skadegörelse som ökade mest 2019 var det som kallas annan skadegörelse, vilket inte inkluderar klotter. Men det är ändå klotter som står för den största delen av de anmälda skadegörelsebrotten: cirka 45 procent. Exempelvis kostade klotter i Stockholms lokaltrafik 329 000 kronor om dagen under 2018.

Sedan 2010 har mängden skadegörelsebrott ökat med 24 procent. Ett problem med Brås siffror är att många skadegörelsebrott anmäls klumpvis, vilket gör att brotten kan härröra från tidigare år.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan