2020-09-21

SIN ska granska polisens behandling av personuppgifter

Säkerhets- och integritetsnämnden utövar löpande tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har inlett en tillsyn över polisens personuppgiftsbehandling kopplad till brottslighet med anknytning till släktbaserade nätverk.

För att säkerställa att polisen utför till exempel informationsinhämtning och behandling av personuppgifter på ett korrekt sätt i arbetet mot den organiserade brottsligheten, oavsett om den baseras på släktskap eller andra strukturer, arbetar polisens rättsavdelning nära verksamheten. Detta göra enligt polisen för att säkerställa integritetsfrågorna och rättssäkerheten och samtidigt ge polisen förutsättningar för att arbeta effektivt och verkningsfullt mot organiserad brottslighet. Att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskar polisens arbete är ytterligare en del i att säkerställa att Polismyndigheten gör rätt, menar polisen.

Säkerhets- och integritetsnämnden utövar löpande tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och har för närvarande tre andra pågående tillsynsärenden, bland annat avseende utlämnande av uppgifter till tredje land.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan