2018-01-28

Fem tekniktrender som kommer att prägla säkerhetsbranschen år 2018

Johan Paulsson, CTO på Axis Communications, har sammanställt en lista över tio tekniktrender som kommer att prägla säkerhetsbranschen år 2018. I den här sammanställningen har Securityworldmarket.com valt att publicera några av dessa trender.

Förändring är det enda som säkert består, sa den grekiske filosofen Herakleitos. Det gäller verkligen för de som arbetar med teknik eller inom teknikrelaterade områden. Den tekniska innovationstakten är så snabb att även de mest fantastiska föreställningar om framtiden tycks kunna bli verklighet när som helst. Inför 2018 har jag och mina kollegor valt ut några trender som vi tror kommer att påverka vår verksamhet och branschen som helhet.

1. En förflyttning ut i nätverket

Två av de senaste årens välkända trender – molntjänster och IoT (Internet of Things) – har onekligen inneburit fördelar för både företag och konsumenter. Men de har också sina nackdelar, närmare bestämt en enorm ökning av den mängd data som överförs från anslutna enheter till datacenter för behandling och lagring, vilket resulterar i behov av större bandbredd. ”Edge computing” minskar detta problem genom att utföra databehandlingen längst ut i nätverket, nära datakällan. Det minskar betydligt den bandbredd som krävs mellan sensorer, enheter och datacentret.

2. Moln-till-moln

Trots den ökade satsningen på ”edge computing” som beskrivs ovan kommer molntjänsterna fortfarande att ha en viktig funktion i it-infrastrukturen. Men även om datormolnet kan ge intryck av att vara en sammanhängande helhet finns det naturligtvis flera “moln” i världen. I takt med att fler företag erbjuder molntjänster blir molnet i allt högre grad den föredragna integrationspunkten, i stället för de traditionella, lokalt körda systemen. En fördel med integration mellan moln är att de interna it-tjänsterna kan minskas avsevärt.

3. Djup- och maskininlärning

Vi har nu nått ett skede då alla fördelarna med djup- och maskininlärning (deep and machine learning) kan börja förverkligas: vi har enorma mängder data att analysera, den datorkapacitet som krävs för att utföra detta inom en rimlig tidsram, avancerade algoritmer och många användningsfall att lära av. Med tanke på att några av de mest imponerande exemplen på djupinlärning har gällt bildtolkning, röstigenkänning och beslutsstöd är analysmöjligheterna på säkerhetsområdet uppenbara, alltifrån terrorism till halkolyckor, trafikproblem och snatteri – till att människor kastar sig framför tåg.

4. Cybersäkerhet

Precis som förra året måste cybersäkerhet tas med på listan över trender som kommer att prägla det närmaste året och även tiden därefter. Att förbättra cybersäkerheten är en uppgift som aldrig tar slut, eftersom it-brottslingar med stora resurser aldrig slutar att leta efter svaga punkter i ny teknik. Och i takt med att antalet anslutna enheter ökar exponentiellt ökar också antalet möjliga brister som, om de inte åtgärdas, kan leda till nätverksläckor, spridning av virus eller helt enkelt kostsam avbrottstid. Under 2018 kommer utan tvivel fler angrepp och sårbarheter att uppenbaras.

5. Plattformar som utnyttjar den fulla potentialen hos sakernas Internet (IoT)

När det gäller IoT (Internet of Things, sakernas Internet) har det nu blivit nödvändigt att använda skalbar arkitektur för att skala, samla in och analysera data samt på ett effektivt sätt hantera nätverket av anslutna enheter. En plattform för IoT gör att utrustning från olika nodleverantörer kan samverka, enkelt utbyta information och bilda smarta system med hjälp av befintlig nätverksinfrastruktur. Många företag, både väletablerade teknikleverantörer och nya marknadsaktörer, erbjuder plattformar för IoT, och nästa år kommer utvecklingen att fortsätta. I framtiden kommer det också att bli viktigt med nya internationella standarder eller de facto-standarder för interoperabilitet mellan olika plattformar för IoT som stöder verkligt leverantörsagnostiska system.

Johan Paulsson
CTO, Axis CommunicationsLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng