2020-03-07

Sex av tio företag använder IoT-plattformar trots säkerhetsrisker

Bild: Kaspersky

Användandet av IoT-plattformar ökar kraftigt inom i stort sett i alla branscher, visar en ny rapport från Kaspersky. Samtidigt ökar attackerna mot denna typ av system.

Kasperskys rapport visar att nästan två tredjedelar av företagen i världen implementerade IoT-applikationer under 2019. Ökningen var högst inom hotell- och restaurangbranschen (från 53 procent 2018 till 63 procent 2019), inom sjukvården (från 56 procent till 66 procent) och i bank- och finansbranschen (från 60 procent till 68 procent).

Samtidigt uppger 28 procent av verksamheterna som utnyttjar IoT att de utsatts för cybersäkerhetsincidenter som riktats specifikt mot uppkopplade enheter. Utvecklingen gör att det finns stora behov av att skydda IoT-system på ett effektivt sätt.

Kaspersky ger följande rekommendationer för att öka säkerheten kring IoT-system:

  • Utvärdera säkerhetsstatusen på din enhet innan den implementeras.
  • Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner och förse säkerhetsteamet som ansvarar för att skydda IoT-system med aktuell information om säkerhetsläget.
  • Upprätta procedurer för att få information om relevanta sårbarheter i programvara och applikationer samt tillgängliga uppdateringar för att garantera korrekta och snabba svar vid eventuella incidenter.
  • Implementera cybersäkerhetslösningar som är designade för att analysera nätverkstrafik, samt upptäcka och förhindra nätverksattacker inom IoT-system.
  • Använd IoT-enheter som är designade på ett säkert sätt. 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan