2018-02-26

Securitas VD till rikspolischefen: "låt bevakningsföretag hjälpa till"

Joachim Källsholm vill se en ny lagstiftning som möjliggör för bevakningsföretag att axla fler ordningshållande uppdrag.

I ett öppet brev till den nytillträdde rikspolischefen Anders Thornberg skriver Joachim Källsholm, vd för Securitas Sverige och ordförande för Säkerhetsföretagen, att ”privata säkerhetsföretagen måste ses som en viktig spelare på brädet” i det brottsbekämpande arbetet.

I det öppna brevet, som publicerades i tidningen Metro, skriver Källsholm att man bör sluta lägga ansvar för det trygghets- och säkerhetsarbete som faller utanför polisens förmåga på enskilda kommuner.

”Vi måste upprätta en strategi för hur säkerhetsföretag och polis kan samarbeta i hela Sverige och ansvaret måste ligga på en nationell nivå. Mitt förslag är att vi ritar upp en vägkarta för det här som inte har en tidshorisont i storleksordningen decennier. Det har vare sig du eller jag tid med”, står det i brevet.

Behövs ny lagstiftning
Källsholm vill därutöver se en ny lagstiftning som möjliggör för bevakningsföretag att axla fler ordningshållande uppdrag.

”En ny yrkesroll skulle upprättas och fungera som en förlängd arm mellan polis och ordningsvakt, något som redan etablerats, och fungerar väl i flera andra länder. Dessa skulle kunna utbildas och anställas av säkerhetsföretagen men examineras av polismyndigheten och på så sätt utföra det arbete som samhället behöver, men som inte kräver kvalificerade polisiära kunskaper”, skriver han.

"Karriärväg mellan säkerhetsföretag och polis"
I det öppna brevet tar Källsholm också upp rekryteringssvårigheterna som både säkerhetsföretagen och polisen brottas med.

”En lösning är att formalisera en karriärväg mellan säkerhetsföretag och polis som skulle ge goda synergieffekter för oss båda. Förslagsvis skulle de som jobbat i den nya ordningsfunktionen jag föreslog ovan, kunna söka sig vidare till en förkortad polisutbildning efter två år i tjänst utan anmärkning”, står det.

Läs hela det öppna brevet i Metro.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng