2019-07-20

Securitas förvärvar risk management-tillgångar i USA

Securitas dotterbolag Securitas Critical Infrastructure Services, Inc (SCIS) har, efter beslut av sin oberoende styrelse, ingått avtal om att förvärva vissa av MSM Security Services LLCs tillgångar inom området utredning och bakgrundskontroller. Köpeskillingen uppgår till cirka 102 MSEK (11 MUSD), och är villkorad av att vissa affärsmässiga mål nås.

Securitas Critical Infrastructure Services, Inc är ett oberoende amerikanskt dotterbolag till Securitas AB som är specialiserat på att erbjuda ett brett utbud av säkerhetstjänster till federala myndigheter, flyg- och försvarsindustrin och federalt reglerade energi- och flygplatsanläggningar.

Köpet kommer att utöka SCISs affärsverksamhet inom området federala bakgrundskontroller och det förväntas bidra till ökad årlig försäljning om 140 MSEK (15 MUSD).

– Vi är mycket nöjda med att ha slutfört denna transaktion med ägarna av MSM, säger Kevin Sandkuhler, VD, SCIS, och vi välkomnar de medarbetare som kommer att börja på SCIS.

– De senaste åren har SCIS under Kevins ledarskap utökat sitt tjänsteutbud till att omfatta federala bakgrundskontroller, säger Tony Sabatino, Executive Vice President, Security Services North America.

– Förvärvet kommer att bredda utbudet av tjänster i SCISs utredningsdel och utgöra en bredare bas att fortsätta tillväxten från i framtiden.

Förvärvet förväntas slutföras efter myndighetsgodkännande, vilket väntas ske under tredje kvartalet 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng