2019-10-30

Särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisationer. Samröre med särskilt farlig organisation ska kunna ge fängelse i upp till sex år.

– Vi tar ytterligare ett steg i kampen mot terrorism. Fler gärningar som kan främja, stärka eller understödja en terroristorganisation ska kriminaliseras. Det är viktigt att vi får på plats en starkare terrorlagstiftning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De former av samröre som omfattas av förslaget är att

  • ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel för en terroristorganisation,
  • upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller
  • lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.

Straffskalan för brottet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Förslaget innebär också att försök till det nya brottet kriminaliseras. Det blir också straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan