2019-06-20

Säpo har tagit fram vägledningar inom säkerhetsskydd

Foto: Säkerhetspolisen

Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen (Säpo) nu ut ett antal vägledningar. De riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller sedan den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säpos föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen.

Nu har Säpo tagit fram vägledningar som ska ge stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. I serien ingår sex vägledningar:

Introduktion till säkerhetsskydd beskriver grundläggande delar och centrala begrepp inom säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden till säkerhetsskyddsarabetet, och därför riktar sig även den vägledningen till en bred målgrupp. Övriga vägledningar behandlar mer avgränsade områden.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng